ВИТЯГ
З Умов випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї « ЧЕМПІОН » Приватного акціонерного товариства «Патріот»

Даний витяг з Умов випуску та проведення державної миттєвої грошової лотереї «Чемпіон» опублікований мовою оригіналу (українською)

Назва лотереї:

Державна грошова миттєва лотерея «ЧЕМПІОН»

Вид лотереї:

Миттєва.

Оператор лотереї, його юридичні реквізити:

Приватне акціонерне товариство «Патріот»
Ідентифікаційний код 23726159
Зареєстроване 11 лютого 1997 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, свідоцтво А01 № 769919
Адреса юридична: м. Київ, вул. Струтинського,8

Мета проведення лотереї:

Залучення коштів для соціальних і гуманітарних програм, військово-патріотичної підготовки молоді, розвитку технічних та прикладних видів спорту та збільшення надходжень до державного бюджету України.

Порядок проведення лотереї:

Державна грошова миттєва лотерея «ЧЕМПІОН» проводиться згідно з Ліцензією Міністерства фінансів України від 19.06.01р. серія АА № 001980.
Лотерея проводиться на території України.
Розповсюдження білетів лотереї проводиться безпосередньо агентами - юридичними та фізичними особами на підставі відповідних договорів.
Лотерейні білети можуть розповсюджуватись на території України у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, при суворому дотриманні принципу добровільності особам, які досягли 18 років.

Початок розповсюдження лотереї:

25 листопада 2008 року.

Загальна сума лотереї та її розподіл:

Загальна сума випуску лотереї становить 48 000 000 (сорок вісім мільйонів) гривень, в тому числі на виграші спрямовується 60% або 28 800 000 (двадцять вісім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.
Кошти, отримані від проведення лотереї «ЧЕМПІОН», оподатковуються згідно чинного законодавства України .

Кількість випущених білетів та їх нумерація:

Загальна кількість випущених лотерейних білетів «ЧЕМПІОН» – 12 000 000 (дванадцять мільйонів) штук.
Серія білетів CH (01-12).
Всього 12 (дванадцять) серій по 1 000 000 (одному мільйону) білетів.
Білети мають послідовну нумерацію.

Ступені захисту білетів:

Білети мають такі ступені захисту від підробки: поєднування трьох засобів друку (офсетний, трафаретний, цифровий); лініатура друку, послідовна нумерація; переміщення символів на ігровому полі; лінії ассюре; перевірний код; захисний інформаційний елемент; захисне тонувальне лакове покриття; непрозорий захисний шар; додатковий захисний елемент.

Порядок проведення лотереї та визначення переможців.

Придбавши лотерейний білет, гравцю потрібно стерти захисний шар з ігрових полів та порівняти рахунки. Якщо сума чисел в ігровому полі «Ваш рахунок у 1 таймі» та «Ваш рахунок у 2 таймі» більша за «Рахунок суперника» то Ви виграли відповідний приз зазначений в ігровому полі під написом «ПРИЗ». Якщо сума чисел в ігровому полі «Ваш рахунок у 1 таймі» та «Ваш рахунок у 2 таймі» менша за «Рахунок суперника» білет вважається безвиграшним.

Розповсюдження державної миттєвої лотереї може здійснюватися з використанням програмно – апаратних комплексів (терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів), на підставі окремо укладених угод розповсюджувачами з їх власниками. Термінал прийому платежів за послуги, платіжний термінал - апаратно-програмний комплекс, що забезпечує в режимі самообслуговування прийом платежів від фізичних осіб за використання послуг тощо.

Учасники лотереї за допомогою сервісу терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів має можливість придбати лотерейні білети за готівковим розрахунком та дізнатися результат розіграшу цих білетів.

Розповсюдження лотереї з використанням терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів, здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та Бази даних результатів розіграшів лотерейних білетів, які розташовані на електронному сервері Оператора. База даних результатів розіграшів лотерейних білетів є конфіденційними електронними даними, які захищені від доступу, впливу, зміни, пошкодження чи підробки багаторівневими електронними та фізичними засобами. Створення Бази даних результатів розіграшів лотерейних білетів та даних щодо їх прихованої ігрової комбінації, яка має випадковий характер (закладення числових значень ігрового полю засобу) здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, яке забезпечує розподілення можливих результатів розіграшів, виграшів (призів) випадковим чином, програмний захист від процедур та алгоритмів, які дозволяють визначити, змінити або вплинути на результат розіграшу.

До придбання лотерейного білету через мережу терміналів прийому платежів за послуги, платіжних терміналів кожен учасник за допомогою сервісів терміналів має можливість ознайомитьсь з Умовами випуску та проведення лотереї, обов'язково підтверджує добровільність участі в лотереї та досягнення ним 18-ти річного віку.

Учасник на екрані терміналу прийому платежів за послуги, платіжного терміналу обирає лотерею, у розіграші якої він має бажання взяти участь, номінал лотерейного білету та здійснює сплату коштів в розмірі його вартості за готівковим розрахунком.

Одночасно з прийняттям грошових коштів учасника на екрані терміналу з'являється мультиплікаційна візуалізація лотерейного білета. Учасник, використовуючи функції управління терміналу, здійснює виявлення та вибір прихованої ігрової комбінації мультиплікаційної візуалізації лотерейного білета. Програмне забезпечення автоматично здійснює підрахунок суми виграшу (призу) та на екрані терміналу з'являється повідомлення щодо результатів розіграшу лотерейного білету - суми виграшу (призу) або факту його відсутності.

Учасник несе самостійну та персональну відповідальність щодо нерозголошення цих даних та забезпечення відсутності доступу до них з боку третіх осіб до моменту отримання ним виграшу (призу) з метою унеможливлення отримання виграшу (призу) іншою особою.

Учасник не має право на отримання виграшу (призу), якщо інформація щодо належного виграшу (призу) за цим лотерейним білетом не відповідає дійсності.

Виграшні лотерейні білети, за якими учасникам були сплачені суми виграшів, можуть бути лише пред’явлені учасникам. Зберігання виграшних лотерейних білетів здійснюється Оператором відповідно до вимог чинного законодавства України. Грошові виграші (призи) виплачуються учасникам лотереї розповсюджувачами або Оператором державних лотерей виключно у національній валюті України.

Електронний сервер, з використанням якого здійснюється розповсюдження лотереї через мережу Інтернет, належить Оператору державних лотерей на правах власності або використовується на правах оренди та розташовується виключно у межах митної території України.

Граничний термін реалізації лотерейних білетів.

Граничний термін реалізації лотерейних білетів – не пізніше дати закінчення проведення лотереї, яка визначається наказом оператора.

Права та обов’язки гравців та ПрАТ «Патріот»:

Гравці мають наступні права:

  • - гравці лотереї, які досягли 18 років, мають право на вільне придбання лотерейних білетів у осіб, що їх розповсюджують та отримання інформації про умови і порядок проведення лотереї;
  • - на належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі;
  • - гравець, що придбав лотерейний білет, який став виграшним, має право на одержання зазначеного у білеті розміру виграшу, в порядку, визначеному цими Умовами після проведення експертизи білета;
  • - у випадку порушення прав гравця, як особи, що приймає участь у лотереї, він має право звернутися безпосередньо до ПрАТ «Патріот» з вимогою про усунення порушень, або до суду, стосовно захисту своїх прав;
  • - претензії гравців розглядаються згідно чинного законодавства України.

ПрАТ «Патріот» зобов’язано:

  • - забезпечити розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «ЧЕМПІОН» при суворому дотриманні принципу добровільності;
  • - проводити навчання співробітників ПрАТ «Патріот» та розповсюджувачів лотереї щодо дотримання положень діючого законодавства про лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків;
  • - своєчасно оплачувати виграші;
  • - надавати звітність передбачену законодавством України до органів виконавчої влади України.

Повну відповідальність за проведення лотереї несе ПрАТ «Патріот».